آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

اصول قرار گرفتن خودروهای امدادی در حوادث جاده ای

در حوادث جاده ای لازم است ،امدادگران نحوه پارک خودروها را به خوبی بدانند تا باعث بوجود آمدن حوادث ثانویه نشوند


این فایل به این مهم پرداخته است

دانلود فایل ضمیمه