X
تبلیغات
زولا

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

سیستمهای ایمنی خودرو

در حالی که در کشور ما هنوز سیستم ABS فراگیر نشده است، اروپا وآمریکا و ژاپن

سیستمهای ایمنی جدیدی را نیز در خودروها طراحی و بکار بسته اند،شما در این فایل می توانید این سیستمها را مطالعه نمایید


دانلود کنید