X
تبلیغات
زولا

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

ایمنی تایر خودروتایر خودروها یکی از مهمترین قسمتهای خودرو است که در بوجود آمدن حوادث رانندگی نقش عمده ای دارند ،لذا بهتر است

،ویژگیهای انها را بدانیم وبا کدهای اختصاری حک شده بر روی آنها آشنا شویم ،فایل موجود می تواند  شما را دراین مورد مهم راهنمایی نماید

دانلود فایل ایمنی خودرو