آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

آبی ترین گل

گاهی اوقات ما بهترین کسانمان را آزار می دهیم ،بدون آنکه ذره ای به کاری که کرده ایم ،بیندیشیم

 این فایل تلنگری است به آنانکه عزیزانشان را دوست دارند ولی بلد نیستند ابراز کنند یا دوست داشتنشان را ابراز نمی کنند یا نا خواسته موجب آزار آنها می شوند

دانلود فایل ضمیمه