X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

پایبندی به اصول‌

یکی از ویژگی های شخصیتی امام حسین علیه السلام ، پایبندی آن بزرگوار به اصول و

بنیادها می‌باشد . این ویژگی را می‌توان در وصیت وی به برادرش محمد حنفیه درک

 نمود که فرمود : من این قیام را نه از روی خودبینی و سبک‌سری می کنم‌ ، نه قصد

 طغیان دارم و نه آهنگ تبهکاری در سر و نه ستمگری را در خود می‌پرورانم‌ ، بلکه

 تنها هدف من آن‌است که در میان امت جدم خواستار اصلاح شوم . با این حرکت خود

می‌خواهم به معروف فرمان دهم و از منکر بازدارم ‌ .   هر کس بر پایه حق از من

 پذیرا شد ،  خدا به حق بسی شایسته‌تر است و هر کس نپذیرفت‌ ،  چنان در آهنگ

 خود پایداری کنم که خدا میان من و آن گروه به حق قضاوت فرماید ،  که او از

 همه داوران بسی بهتر است ‌ . 

 این سخنان صریح را در کاخ فرمانداری و در مرکز حکومت و سرسرای قدرت

 بی‌هیچ پروا و هراسی بیان کرد . با قلبی استوار و شجاعتی بی نظیر و با پشت‌گرمی

 به اصول اعتقادی و پایداری در مکتب ‌ .