X
تبلیغات
رایتل

آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

دوره ارزانی ست

چه کسی میگوید



که گرانی اینجاست؟



دوره ارزانی ست



چه شرافت ارزان،



تن عریان ارزان،



و دروغ از همه چیز ارزان تر



آبرو قیمت یک تکه ی نان



و چه تخفیف بزرگی خورده ست



قیمت هر انسان...