آتش ستیزان(ایمنی وآتش نشانی)

آیین نامه مقررات بهداشتی استخرهای شنا

بسیاری از ما با توجه به مفرح بودن ورزش شنا ،مبادرت به استفاده از استخرهای سرپوشیده وروباز می نماییم


به همین دلیل اطلاعاتی نیز درباره مقررات استخرهای شنا ارایه نمودم،امیدوارم مورد استقبال قرار گیرد

دانلود فایل